Świeradów Zdrój 12-06-2009

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

OSTEOCYT Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju ul. Spadzista 1-3 NIP 6131544413 , REGON: 020636248.

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych metod rehabilitacji narządów ruchu” w ramach priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1 Shchemat 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikro przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do dwóch lat. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Sprzęt komputerowy, laptop przenośny. Cena brutto 3000 zł

2.      Oprogramowanie do przychodni. Cena brutto 3000 zł

Termin wykonania zamówienia: do 30-09-2009

Kryterium oceny oferty: cena, kompleksowość.

Miejsce składania ofert: 59-850 Świeradów Zdrój ul. Spadzista 1-3.

Termin składania ofert 25-09-2009 do godz.15.00

 

 

 

W postępowaniu została wybrana oferta firmy: FHU "ART-SIM"
suma zamówienia 6000 zł